Ceník

Úkon Cena v Kč
Potvrzení žádosti k řízení motorového vozidla 500 (u pacientů nad 65 let 400,-)
Posouzení způsobilosti k držení zbrojního průkazu 500
Vyšetření samoplátce 450
Vstupní a výstupní prohlídka do zaměstnání 500
Periodická prohlídka zaměstnanců 400
Vystavení potravinářského průkazu 200
Potvrzení na sportovní a zájmovou činnost 100
Výpis z dokumentace 400
Zpráva pro pojišťovnu 400
Posudek o bolestném 200
Aplikace očkovací látky 100
Potvrzení o zdravotní způsobilosti (svářečský průkaz, vysokozdvižný vozík, …) 300