Náš tým

MUDr. Olga Šimovičová

promovala jsem na 2. lékařské fakultě UK v Praze v roce 2008. Praxi potřebnou k atestaci jsem získala v Nemocnici Na Homolce a Oblastní Nemocnici Kladno. V roce 2013 jsem získala atestaci v oboru Všeobecného praktického lékařství. Jako praktický lékař jsem pracovala v lékařském centru Respimed a ordinaci praktických lékařů Young & co.

Kateřina Křivánková, DiS

V r. 1997 jsem vystudovala Střední zdravotnickou školu
a následně absolvovala dvouleté studium na Vyšší odborné škole v oboru Diplomovaná sestra pro intenzivní péči v Praze. Pracovala jsem 8 let ve VFN na jednotce intenzivní metabolické péče a prošla kurzy diabetologie a hojení ran.